czech english
certifikace

Přihlášení pro členy 

KATEDRÁLA SV. VÍTA, VÁCLAVA A VOJTĚCHA

 

Dovolujeme si upozornit všechny návštěvníky, že provoz katedrály podléhá bezpečnostnímu režimu sídla prezidenta republiky. Návštěvní provoz katedrály může být proto omezen i v době běžných otevíracích hodin.

Otevírací doba do 31. března 2017

Po – So:  9:00 – 15:40, Ne 12:00 - 15:40.

Bohoslužby v českém jazyce jsou slouženy:

Po – Čt: 7:00, Pá: 7:00 a 18:00, So: 7:00, Ne: 8:30 a 10:00 hodin.

Pro návštěvníky bez vstupenky je vymezen prostor pod západní kruchtou.

Návštěvy církevních osob, poutníků či účastníků adorací, liturgií apod. zpoplatněny nejsou.

V průběhu církevních obřadů však není prohlídka chrámu možná.

Královská hrobka je trvale uzavřena.

 

 

5. 3.        zavřeno                     14:00 Ekumenická bohoslužba MENE TEKEL

 

9. 4.        zavřeno                     10:00 Mše sv. – Květná neděle + Pašijové hry

 

 

 

Změny pravidelné návštěvní doby v katedrále sv. Víta,  1. pololetí 2017

Datum

Návštěvnická doba

Akce

2. 2.

12.30 - 16.00

Hromnice

5. 3.

Zavřeno

Ekumenická bohoslužba "Mene Tekel"

9. 4.

14:00 -16:30

Květná neděle + Pašijové hry

13. 4.

13.00 - 16.00

Velikonoční liturgie

14. 4.

9.30 - 16.00

15. 4.

9.30 - 17.00

16. 4.

13.00 - 16.30

22. 4.

12.30 - 17.00

Hnutí pro život - Mše sv.

23. 4.

12.30 - 16.30

sv. Vojtěch

24.4.

9.00 - 15.00

Slavnostní podpis na nové varhany  

(Zavíračka podle bezpečnostních opatření, pozvány i chráněné osoby)

29. 4.

9.00 - 16.00

sv. Zikmund

12. 5.

9.00 - 16.00

Výročí posvěcení katedrály

15. 5.

9.00 - 15.00

sv. Jan Nep. - Mše sv. v předvečer svátku + Navalis

16. 5.

9.00 - 16.00

sv. Jan Nepomucký

2. 6.

13.00 - 17.00

Mše sv. pro Arcibiskupské gymnázium

3. 6.

9.00 - 15.00

Obřad přijetí do katechumenátu

4. 6.

13.00 - 16.30

Slavnost Seslání Ducha svatého

9. 6.

9.00 - 16.00

Noc kostelů (zahajuje se mší sv. v 18.00)

15. 6.

9.00 - 15.00

Slavnost Těla a Krve Páně / sv. Vít

24. 6.

13.00 - 17.00

Kněžské svěcení

28.6.

12.30 - 17.00

Církevní školy - závěr školního roku

 Aktualizace k 16.3.2017

 

 

Běžná otevírací doba katedrály:

Zimní sezóna

listopad až březen

Letní sezóna

duben až říjen

 Pondělí

 09:00 – 16:00

 Pondělí

 09:00 – 17:00

 Úterý

 09:00 – 16:00

 Úterý

 09:00 – 17:00

 Středa

 09:00 – 16:00

 Středa

 09:00 – 17:00

 Čtvrtek

 09:00 – 16:00

 Čtvrtek

 09:00 – 17:00

 Pátek

 09:00 – 16:00

 Pátek

 09:00 – 17:00

 Sobota

 09:00 – 16:00

 Sobota

 09:00 – 17:00

 Neděle

 12:00 – 16:00

 Neděle

 12:00 – 17:00

 

Pravidla pro turistické skupiny pro prohlídku katedrály:

Byli jsme o toto požádání Msgre Dominikem Dukou, kardinálem, na podzimním setkání s průvodci v katedrále.

Katedrála je v první řadě prostor duchovní, určený pro liturgii, modlitby, a duchovní hudbu.

Je místem, kde jsou pohřbené významné osobnosti našich dějin, panovníci a jejich rodiny, biskupové, arcibiskupové, stavitelé a zakladatelé chrámu.

Je významným symbolem státu, bylo zde korunováno 26 králů a 28 královen, jsou zde uchovávány královské insignie, probíhají zde modlitby za krále i prezidenty.

Proto je žádoucí, do tohoto prostoru vstupovat s přiměřenou úctou.

Vchodový prostor za hlavními dveřmi by měl být určen jako vstupní prostor ticha, není vhodné zde podávat žádné výklady.

Pro skupiny, které nemají v programu prohlídku katedrály je třeba veškerý výklad provést před vstupem do katedrály.

Překřikování průvodců není důstojné tohoto prostoru, ruší posvátnou atmosféru.

Pro vstup do katedrály prosím upozorněte svoje klienty na vhodné oblečení, zejména v letním období nejsou vhodné plážové oblečky, ani různé dekorace typu historizujících kostýmů, zábavných masek, rohů, oušek apod.

V příčné lodi, pod varhanní kruchtou se nachází vchod do tzv. chórové kaple, kde je přechovávána nejsvětější svátost oltářní, a je zde prostor určený k modlitbě i v době turistického provozu katedrály.

Věřící se zde mohou přijít pomodlit, jsou osvobozeni od vstupného, musí se ohlásit u kustodů při vstupu a rozhodně dění vhodné toto zneužívat.

Pro skupiny poutníků s knězem i bez něj je dobré se předem domluvit  ( e-mailem, či osobně Mgr. Soukup manažer katedrály nebo P. Mgr. Ondřej Pánek – kněz).

Před dřevěnými dveřmi pod kruchtou jsme žádáni o ticho, neboť ruší modlitby v kapli, výklad podávat ve středu příčné lodi, nestát přímo u dveří, nesahat na dřevořezby svatých, upozornit zejména věřící východních církví na možnost zapálit svíčku dále v katedrále.

Dále jsme žádáni, aby výklad byl profesionální a nesklouzával do laciných klišé, byl politicky korektní, naší zemi prezentoval.


© 2017 Asociace průvodců ČR | RSS: Zajímavosti, Aktuality