czech english
certifikace

Přihlášení pro členy 

KATEDRÁLA SV. VÍTA, VÁCLAVA A VOJTĚCHA

Otevírací doba Pražského hradu v období Vánoc a Nového roku:

 

24. 12. budou uzavřeny všechny návštěvnické objekty, výstavy a pokladny SPH vyjma katedrály sv. Víta (dopoledne bohoslužby, odpoledne bude katedrála v rámci církevního provozu otevřená od 12:00 do 16:00 bez vstupenky). Zlatá ulička bude také otevřená, ale veškeré expozice v ní vč. věže Daliborka, budou uzavřeny. Lobkowiczký palác bude také uzavřen.

31. 12. bude návštěvnický provoz komplet končit v 16:00. Takže vlastně historické objekty se budou zavírat jako vždy, ale expozice Svatovítského pokladu, věž katedrály a výstava v Jízdárně se uzavřou dříve.

 

 

 

Dovolujeme si upozornit všechny návštěvníky, že provoz katedrály podléhá bezpečnostnímu režimu sídla prezidenta republiky.

Návštěvní provoz katedrály může být proto omezen i v době běžných otevíracích hodin.

 

Běžná otevírací doba katedrály od 1. 11. 2017 – do 31. 12. 2017 včetně:

 

PONDĚLÍ - SOBOTA: od 9.00 hod. do 16.00 hod. (poslední možný vstup je 20 min. před uzavřením, tj. v 17.40 hod.)

 

 NEDĚLE: od 12.00 do 16.00 hod. (poslední možný vstup je 20 min. před uzavřením,
tj. v 15.40 hod.)

 

ZMĚNY v otevírací době Katedrály sv. Víta v druhém pololetí  2017:

pátek 1. 12. 2017 - otevřeno od 14.00 hod. do 16.00 hod. - (poslední možný vstup v 15.40 hod.) – bohoslužba – charitativní organizace Stonožka

 sobota 2. 12. 2017 - otevřeno od 9.00 hod. do 15.00 hod. - (poslední možný vstup v 14.40 hod.) – bohoslužba – obřad přijetí do katechumenátu

neděle 24. 12. 2017 - otevřeno od 12.00 hod. do 16.00 hod. - (poslední možný vstup v 15.40 hod.) – provoz v režii Metropolitní kapituly

pondělí 25. 12. 2017 - otevřeno od 13.00 hod. do 16.00 hod. - (poslední možný vstup

v 15.40 hod.) – bohoslužba – Boží hod Vánoční

úterý 26. 12. 2017 - otevřeno od 12.30 hod. do 16.00 hod. - (poslední možný vstup v 15.40 hod.) – bohoslužba – svátek sv. Štěpána

neděle 31. 12. 2017 - otevřeno od 12.00 hod. do 15.00 hod. - (poslední možný vstup v 14.40 hod.) – Slavné nešpory a Te Deum

 

 

 

Pravidla pro turistické skupiny pro prohlídku katedrály:

Byli jsme o toto požádání Msgre Dominikem Dukou, kardinálem, na podzimním setkání s průvodci v katedrále.

Katedrála je v první řadě prostor duchovní, určený pro liturgii, modlitby, a duchovní hudbu.

Je místem, kde jsou pohřbené významné osobnosti našich dějin, panovníci a jejich rodiny, biskupové, arcibiskupové, stavitelé a zakladatelé chrámu.

Je významným symbolem státu, bylo zde korunováno 26 králů a 28 královen, jsou zde uchovávány královské insignie, probíhají zde modlitby za krále i prezidenty.

Proto je žádoucí, do tohoto prostoru vstupovat s přiměřenou úctou.

Vchodový prostor za hlavními dveřmi by měl být určen jako vstupní prostor ticha, není vhodné zde podávat žádné výklady.

Pro skupiny, které nemají v programu prohlídku katedrály je třeba veškerý výklad provést před vstupem do katedrály.

Překřikování průvodců není důstojné tohoto prostoru, ruší posvátnou atmosféru.

Pro vstup do katedrály prosím upozorněte svoje klienty na vhodné oblečení, zejména v letním období nejsou vhodné plážové oblečky, ani různé dekorace typu historizujících kostýmů, zábavných masek, rohů, oušek apod.

V příčné lodi, pod varhanní kruchtou se nachází vchod do tzv. chórové kaple, kde je přechovávána nejsvětější svátost oltářní, a je zde prostor určený k modlitbě i v době turistického provozu katedrály.

Věřící se zde mohou přijít pomodlit, jsou osvobozeni od vstupného, musí se ohlásit u kustodů při vstupu a rozhodně dění vhodné toto zneužívat.

Pro skupiny poutníků s knězem i bez něj je dobré se předem domluvit  ( e-mailem, či osobně Mgr. Soukup manažer katedrály nebo P. Mgr. Ondřej Pánek – kněz).

Před dřevěnými dveřmi pod kruchtou jsme žádáni o ticho, neboť ruší modlitby v kapli, výklad podávat ve středu příčné lodi, nestát přímo u dveří, nesahat na dřevořezby svatých, upozornit zejména věřící východních církví na možnost zapálit svíčku dále v katedrále.

Dále jsme žádáni, aby výklad byl profesionální a nesklouzával do laciných klišé, byl politicky korektní, naší zemi prezentoval.


© 2019 Asociace průvodců ČR | RSS: Zajímavosti, Aktuality