czech english
certifikace

Přihlášení pro členy 

Zpráva z Mezinárodního dne průvodců 2017 v Pardubicích

 

V letošním roce se na prohlídkách města podíleli kromě průvodců z Asociace průvodců ČR i studentky SOŠ cestovního ruchu v Pardubicích a zástupci Východočeského muzea Pardubice. Nabídli jsme 6 tras a všechny se realizovaly.

Prohlídky se konaly v sobotu 18.2.2017 v odpoledních hodinách. Jako vždy jsme nabídli obecnou trasu po historické části města, dále trasu nazvanou Báje a pověsti spojené s Pardubicemi a Pardubice po roce 1845. Tradicí je i prohlídka zámku s místním průvodcem. V letošním roce jsme nabídli ještě prohlídku krytu CO v prostorách zámku a prohlídku v angličtině. O angličtinu příliš velký zájem nebyl, i když průvodkyně také malou skupinku měla. Naopak o prohlídku krytu zájem několikanásobně převýšil možnosti. Museli jsme proto velké množství zájemců odkázat na jiný termín.

Celkově se na akci podílelo 9 průvodců (prohlídku města jsme museli rozdělit do více skupin) a přišlo cca 180 účastníků, což je v porovnání s minulými ročníky průměrná účast.

Všem, kteří se na akci podíleli, patří velké poděkování.
« MEZINÁRODNÍ DEN PRŮVODCŮ 2017

© 2017 Asociace průvodců ČR | RSS: Zajímavosti, Aktuality