czech english
certifikace

Přihlášení pro členy 
  • Co jsme se dověděli o městě pod Černou věží

 

U příležitosti Mezinárodního dne průvodců dne 23. února 2018 se i České Budějovice zapojily do celostátní akce, jejímž cílem bylo přiblížit krásy českých měst návštěvníkům domácím i cizím. Iniciátorem akce byla Asociace průvodců České republiky a iniciativním vykonavatelem této krásné myšlenky byli studenti Vyšší odborné školy cestovního ruchu České Budějovice, kteří mimo jiné studují průvodcovskou činnost. Vědí tedy jak na to, aby dokázali zaujmout návštěvníky cizí i léta zde usedlé „Budějčáky“, aby si dokázali poradit s cílovou skupinou žáků základní školy, ale i se skupinou seniorů. Jinak se pracuje s předem objednanými skupinami přibližně stejného věku a zájmů, jinak s náhodně sestavenými skupinami z řad zájemců o pamětihodnosti a historii města.

Takto si mohli zúročit studenti SŠ a VOŠ cestovního ruchu České Budějovice své znalosti  i díky tomu, že škola je přidruženým čelenem Asociace průvodců ČR a je tedy zapojena v tomto profesním sdružení. A jak se jim to povedlo? Okruh historickým centrem města zaujal snad každého. Usedlí domácí obyvatelé se naučili dívat na své město očima turisty, vnímat jeho krásy, všímat si detailů, seznámit se s méně známými pověstmi, ale i pověrami, které jsou spojeny s některými pamětihodnostmi. Pro žáky základních a středních škol byl připravený plánek vnitřního města, kde si mohli formou kvízu oživit trasu a zjistit, co si zapamatovali z jednotlivých atraktivit. Všichni návštěvníci pak dostali na památku od Infocentra města skládačku s přehledem pamětihodností ve městě i blízkém okolí.

Co říci závěrem? Pár ohlasů z řad návštěvníků:

Dozvěděli jsme se, že máme v našem městě nejmenší venkovní orloj na světě, dozvěděli jsme se, že pro štěstí si může v Budějovicích každý dojít do lebky pod křížem, dozvěděli jsme se o žábě, která věští konec světa …

 

A co se dozvěděli naši studenti?                                                                                                           Příprava na průvodcovskou akci je náročná na čas, na prameny, na odhad délky jednotlivých zastavení, na testování nálady ve skupině atd. Průvodcovská akce je závislá na počasí. Letos kvůli silnému mrazu se dostavilo pouze 130 návštěvníků, zatímco v minulých letech mezi dvěma sty až dvěma sty padesáti.

 

Co však bylo nejdůležitějším přínosem?   

                                                                                                                                                         Studenti si ověřili, že každá skupina je originál, rutinérství není na místě, ale každá skupina je vděčná a umí ocenit profesionalitu a hlavně vlídný a zanícený projev průvodce.

A proto poděkujme našim studentům, popřejme našemu městu mnoho zvídavých návštěvníků            i hrdých občanů.

 

Ing. Dagmar Parmová
« MEZINÁRODNÍ DEN PRŮVODCŮ 2018

© 2018 Asociace průvodců ČR | RSS: Zajímavosti, Aktuality