czech english
certifikace

Přihlášení pro členy 

 

 

Co je to MDP? Pro mnoho lidí je to zkratka naprosto neznámá. Znalci však vědí, že se pod ní skrývá označení Mezinárodního dne průvodců. Po 20. únoru se každoročně průvodci cestovního ruchu po celém světě snaží přiblížit pamětihodnosti dané země široké veřejnosti. Tak tomu je i u nás. Z iniciativy Asociace průvodců České republiky se konaly dne 22. února 2019 v Českých Budějovicích bezplatné prohlídky města. Realizace se ujala Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu v Českých Budějovicích, která se výchovou průvodců zabývá a poskytuje i možnost složit autorizované zkoušky profesní kvalifikace v tomto oboru.

Pro marketing využívá škola spolupráce s Infocentrem města Českých Budějovic a v neposlední řadě spolupracuje s některými základními a středními školami, jimž nabízí doplnění výuky o aktivní poznávání města, v němž školy sídlí.  Letos navíc zajistila pozvánku na prohlídky města ve spolupráci s krajskou redakcí Českého rozhlasu vedoucí celé akce Ing. Parmová svým živým vstupem do ranního vysílání přímo v den konání, tedy 22. února.

A jak se komentované prohlídky letos povedly? Okruh historickým centrem města zaujal snad každého. Usedlí domácí obyvatelé, jichž byla v tomto období většina, se naučili dívat na své město očima turisty, vnímat jeho krásy, všímat si detailů, seznámit se i s méně známými pověstmi a pověrami, které jsou spojeny s některými pamětihodnostmi. Pro žáky základních a středních škol, byl připravený plánek vnitřního města, na němž si mohli formou kvízu oživit trasu a zjistit, co si zapamatovali z jednotlivých atraktivit. Všichni účastníci prohlídek dostali od Infocentra města Českých Budějovic skládačku s přehledem pamětihodnosti ve městě, jakož i v blízkém okolí.

A ještě něco. Letos jsme připravili pro nejmladší účastníky prohlídek ve spolupráci s Jihočeským muzeem novinku. V muzeu je instalována stálá expozice o Českých Budějovicích pod názvem Příběh města. V jejím rámci je možné na půdorysu vnitřního města formou hry umístit makety staveb, zpravidla těch nejdůležitějších, na správná místa. Touto hravou formou si mohly nejmladší děti (tentokrát již z 2. tříd) ověřit, co si z procházky městem zapamatovaly.

Co říci závěrem? Pár ohlasů z řad návštěvníků. Nejžhavější novinkou (z 30. ledna 2019) byl pravděpodobný nález ostatků zpovědníka Přemysla Otakara II., zároveň prvního převora, jakož i spoluzakladatele zdejšího dominikánského kláštera Jindřicha Libraria. Dále jsme se dozvěděli, že máme v našem městě nejmenší venkovní orloj na světě, dozvěděli jsme se, že pro štěstí si může v Budějovicích každý dojít do lebky pod křížem, dozvěděli jsme se o žábě, která věští konec světa … A co se dozvěděli naši studenti? Příprava na průvodcovskou akci je náročná na čas, na prameny, na odhad délky jednotlivých zastavení, na testování nálady ve

skupině atd. Průvodcovská akce je závislá na počasí. Letos nám pršelo, což určitě ovlivnilo návštěvnost. Co však bylo nejdůležitějším přínosem? Studenti si ověřili, že každá skupina je originál, rutinérství není na místě, ale každá skupina je vděčná a umí ocenit profesionalitu a hlavně vlídný a zanícený projev průvodce.

Ing. Dagmar Parmová

 

CB (255.docx)
« MEZINÁRODNÍ DEN PRŮVODCŮ 2019

© 2020 Asociace průvodců ČR | RSS: Zajímavosti, Aktuality