czech english
certifikace

Přihlášení pro členy 

Novinky

Jarní sněm

 

Srdečně Vás zveme ve středu 27. března 2019 od 15:00 h
na   Jarní sněm Asociace průvodců ČR,  který se sejde v zasedacím sále Magistrátu hl. města Prahy  na Mariánském náměstí 2, Praha 1.

 

Sněm se uskuteční pod záštitou Hlavního města Prahy.

 

Nejbližší stanice metra je Staroměstská.

 

Sál se nachází v prvním patře a příchod je možný od 14:30 h.

V přísálí bude prezence, placení členských příspěvků na rok 2019 a vyřizování dalších členských
záležitostí.

Připomínky k programu a přihlášky do diskuze lze zaslat písemně nebo elektronicky na adresu asociace.

Pokud se řádný člen asociace nemůže zúčastnit sněmu, může písemně pověřit jiného člena,
aby ho zastupoval.

Občerstvení se bude podávat po skončení sněmu.

Výbor navrhuje následující program:


1. Zahájení a vystoupení hostů
2. Zpráva o činnosti od posledního sněmu
3. Zpráva o hospodaření v roce 2018
4. Zpráva kontrolní komise
5. Diskuze a různé
6. Usnesení a závěr
© 2019 Asociace průvodců ČR | RSS: Zajímavosti, Aktuality