logo
certifikace

Asociace průvodců ČR

Asociace průvodců ČR vznikla na podzim roku 2001 jako dobrovolné, nezávislé, nepolitické, profesní sdružení. Členy asociace se mohou stát kvalifikovaní průvodci v oblasti cestovního ruchu.

Předmětem činnosti asociace je zejména hájit profesní zájmy členů, společensky sdružovat průvodce, podílet se na dalším vzdělávání průvodců, všestranně propagovat a prezentovat služby svých členů, zastupovat členy v domácích a v zahraničních organizacích.

Asociace průvodců ČR je členem České unie cestovního ruchu, Světové federace asociací turistických průvodců - WFTGA a Evropské federace asociací turistických průvodců - FEG.

Použití materiálů ze stránky AP ČR je povoleno za podmínky, že bude uveden jejich zdroj.
Facebook icon YouTube icon
© 2008-2024 Asociace průvodců ČR