logo
certifikace

Novinky

Akreditované vzdělávací akce
02.01.2023

Akreditované vzdělávací akce (přednášky, kurzy, studijní cesty a pod.) pro průvodce zde

17.11.2023

           Připojte se k nám a přijeďte na Moravu, posledních pár volných míst!!

                      AKCE V BRNĚ PRO PRŮVODCE

                         čtvrtek 23. listopadu 2023

 10:00  Brněnský Manchester a jeho tvůrci (120 min)

             pěší procházka s Martinem Koplíkem, sraz u slavného časostroje na nám.  Svobody

13:30  Umělá inteligence – jak ji využít a nenechat se zneužít (90 min)

             přednáška spol. Czechitas,  Bookshop Galerie TIC, Radnická 4, 1. patro

15:30  Německý dům/Brněnské podzemí  (120 min)

             přednáška Aleše Svobody, největšího znalce brněnského podzemí

             Bookshop Galerie TIC, Radnická 4, 1. patro

 Alternativně možnost individuální návštěvy Památníku Leoše Janáčka po celý týden 21. – 24. 11.,  ul. Smetanova 14 – vstup pouze s platnou průkazkou AP ČR.

 Jednotlivé části dne jsou zařazeny do vzdělávacího programu certifikace průvodců.

Přihlášky, prosím, do 21. 11. 2023 na: marinas@seznam.cz

Za AP ČR srdečně zve Marina Sedláková

Stavební práce na rekonstrukci zastávky Čechův most pokračují do druhé etapy. Až do konce stavby 3.12.2023 jsou opět průjezdné podjezdy pod Čechovým a Štefánikovým mostem. Pod Štefánikovým mostem jsou parkovací stání pro autobusy znovu přístupná bez dalších omezení. U Čechova mostu jsou až do konce stavby parkovací místa pro autobusy zpřístupněna v omezeném rozsahu od začátku parkovacího pruhu k podjezdu po kapli sv. Máří Magdalény. Dočasná možnost pro zastavení autobusů u hotelu Intercontinental platí pouze do 12.11.2023. Potom začnou stavební práce na průchodu na náplavku pod Dvořákovým nábřežím a zastávky budou zrušeny. Z důvodu opravy povrchu vozovky bude od 6.11.2023 do 17.11.2023 uzavřena ulice U Bruských kasáren včetně parkovacích stání. Po dobu uzavírky komunikace bude přesunuta zastávka pro turistické linky do ulice nábřeží Edvarda Beneše v místě dočasné tramvajové zastávky. Pro zajištění obsluhy parkovacích míst pod Čechovým a Štefánikovým mostem po dobu této stavby bude zneplatněno dopravní značení zákazu vjezdu autobusů na křižovatce Chotkova x Badeniho a tím umožněno autobusům sjet Chotkovou dolů z kopce na nábřeží Edvarda Beneše.

V návaznosti na dřívější komunikaci týkající se uzavření podjezdů pod Čechovým a Štefánikovým mostem a dočasný přesun zastavení autobusů na Dvořákovo nábřeží k hotelu Intercontinental si  Vám dovolujeme zaslat nové informace ohledně možnosti zastavení autobusů v této oblasti s ohledem na pokračování výstavby tramvajové zastávky Čechův most a nově připravované stavební akce, opravu povrchu vozovky v ul. U Bruských kasáren a výstavbu podchodu v ul. Dvořákovo nábřeží u hotelu Intercontinental.

Stavební práce na rekonstrukci zastávky Čechův most zdárně pokrčují a přehouply se do své druhé etapy výstavby. Od této etapy až do konce stavby (3.12.2023) jsou tak opět průjezdné podjezdy pod Čechovým a Štefánikovým mostem. Pod Štefánikovým mostem jsou parkovací stání pro autobusy znovu přístupná bez dalších omezení. U Čechova mostu jsou až do konce stavby parkovací místa pro autobusy zpřístupněna v omezeném rozsahu a to od začátku parkovacího pruhu na začátku podjezdu po kapli sv. Máří Magdalény. V tuto chvílí bude ještě zachována dočasná možnost pro zastavení autobusů na Dvořákově nábřeží u hotelu Intercontinental  a to do 12.11.2023 vlivem zahájení realizace průchodu na náplavku od hotelu Intercontinental  pod Dvořákovým nábřežím v termínu 13.11.2023.  S ohledem na vedení objízdných tras bude také nadále zneplatněna zóna se zákazem vjezdu autobusů jako doposud.

Z důvodu opravy povrchu vozovky bude od 6.11.2023 do 17.11.2023 uzavřena ulice U Bruských kasáren včetně parkovacích stání. Po dobu uzavírky komunikace bude přesunuta zastávka pro turistické linky do ulice nábřeží Edvarda Beneše v místě dočasné tramvajové zastávky. Pro zajištění obsluhy parkovacích míst pod Čechovým a Štefánikovým mostem po dobu této stavby bude zneplatněno dopravní značení zákazu vjezdu autobusů na křižovatce Chotkova x Badeniho a tím umožněno autobusům sjet Chotkovou dolů z kopce na nábřeží Edvarda Beneše.

Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové,

z technických a státně-reprezentačních důvodů bude Starý královský palác bude ve dnech 25. - 29. 10. 2023 veřejnosti uzavřen.

 Děkujeme za pochopení a jsem s pozdravem,

Správa Pražského hradu

Zdroj:Správa Pražského hradu

V průběhu cca druhé poloviny září 2023 bude dočasně uzavřen bezplatný prostor katedrály sv. Víta, a to z důvodu zahájení stavebních prací v této části.

Z tohoto důvodu nebude možné katedrálu navštívit bezplatně, ale pouze s platnou vstupenkou.

Dobrý den, vážené kolegyně a vážení kolegové,

 posílám vám info o mimořádné uzavírce Starého královského paláce dne 3. 9. 2023 od 12:00 (poslední vstup do Vladislavského sálu bude v 11:45), a to z důvodu konání koncertu.

Jedná se o neděli, kdy navíc bude do 12:00 uzavřena katedrála sv. Víta, proto na to ještě takto radši upozorňuji.

 S pozdravem a přáním hezkého dne,

Správa Pražského hradu

Zdroj:Správa Pražského hradu

27.08.2023

Dnes proběhlo na odboru dopravy Magistrátu hl. m. Prahy jednání zástupců Sdružení průvodců, Asociace průvodců ČR, Asociace cestovních kanceláří ČR a lodní dopravy ve věci náhradních zastávek pro zájezdové autobusy během uzavírky nábřeží Edvarda Beneše. Zastávky autobusů v podjezdech Čechova a Štefánikova mostu budou uzavřeny včetně parkování pro autobusy po dobu 1. etapy rekonstrukce tramvajových zastávek v termínu 26.8.2023 – 20.10.2023. Možnost výstupu a nástupu v ul. U Bruských kasáren zůstane po celou dobu stavebních prací zachována. Objízdná trasa do ul. U Bruských kasáren je vedena po ulicích Štefánikův most, Řásnovka, Klášterská, Dvořákovo nábřeží, Čechův most a v opačném směru jízdy pak ulicemi Čechův most, Dvořákovo nábřeží, Nové Mlýny, Lannova, Štefánikův most. V této trase bude povolen vjezd autobusů. Ulice Chotkova bude pro autobusy průjezdná ve standartním režimu ve směru k Miladě Horákové. Vjezd do zóny bude umožněn také na Dvořákovo nábřeží ve směru od Nových Mlýnů tak, aby bylo možné zastavit na nástupních a výstupních zastávkách u Ministerstva průmyslu a obchodu pod Štefánikovým mostem. Dále bude po dobu 1. etapy rekonstrukce umožněno dočasné zastavení autobusů pro výstup a nástup na dobu max. 15 minut na Dvořákové nábřeží před bývalým hotelem Intercontinental ve směru z centra. Parkování autobusů je možné v jiných lokalitách, např. na Letenské pláni.

 

Stanislav Voleman

  1. 8. 2023
09.03.2023
Uzavírky na PH v následujícím období - inaugurace nového pana prezidenta (6.- 10. 3. 2023)

Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové,

posílám Vám první ucelenější informace o uzavírkách v období kolem chystané inaugurace nového pana prezidenta:

 3. – 10. 3. uzavřen Starý královský palác (Vladislavský sál);

  1. – 9. 3. uzavřena expozice Příběh Pražského hradu;

 3. navíc bude uzavřena Obrazárna a Císařská konírna, dále katedrála sv. Víta a také vyhlídková věž katedrály. Tedy 9. 3. 2023 budeme mít na Pražském hradě otevřenou pouze baziliku sv. Jiří a Zlatou uličku.

 Děkujeme za pochopení a jsme s pozdravem,

 

Správa Pražského hradu

Zdroj:Správa Pražského hradu

I v letošním roce si studenti připravili v rámci MDP prohlídku Českých Budějovic. Facebook icon YouTube icon
© 2008-2023 Asociace průvodců ČR