logo
certifikace

Informace

Přejeme všem našim členům krásné a pohodové Vánoce a hlavně všechno nejlepší do nového roku 2024.

Výbor AP ČR

Stavební práce na rekonstrukci zastávky Čechův most pokračují do druhé etapy. Až do konce stavby 3.12.2023 jsou opět průjezdné podjezdy pod Čechovým a Štefánikovým mostem. Pod Štefánikovým mostem jsou parkovací stání pro autobusy znovu přístupná bez dalších omezení. U Čechova mostu jsou až do konce stavby parkovací místa pro autobusy zpřístupněna v omezeném rozsahu od začátku parkovacího pruhu k podjezdu po kapli sv. Máří Magdalény. Dočasná možnost pro zastavení autobusů u hotelu Intercontinental platí pouze do 12.11.2023. Potom začnou stavební práce na průchodu na náplavku pod Dvořákovým nábřežím a zastávky budou zrušeny. Z důvodu opravy povrchu vozovky bude od 6.11.2023 do 17.11.2023 uzavřena ulice U Bruských kasáren včetně parkovacích stání. Po dobu uzavírky komunikace bude přesunuta zastávka pro turistické linky do ulice nábřeží Edvarda Beneše v místě dočasné tramvajové zastávky. Pro zajištění obsluhy parkovacích míst pod Čechovým a Štefánikovým mostem po dobu této stavby bude zneplatněno dopravní značení zákazu vjezdu autobusů na křižovatce Chotkova x Badeniho a tím umožněno autobusům sjet Chotkovou dolů z kopce na nábřeží Edvarda Beneše.

V návaznosti na dřívější komunikaci týkající se uzavření podjezdů pod Čechovým a Štefánikovým mostem a dočasný přesun zastavení autobusů na Dvořákovo nábřeží k hotelu Intercontinental si  Vám dovolujeme zaslat nové informace ohledně možnosti zastavení autobusů v této oblasti s ohledem na pokračování výstavby tramvajové zastávky Čechův most a nově připravované stavební akce, opravu povrchu vozovky v ul. U Bruských kasáren a výstavbu podchodu v ul. Dvořákovo nábřeží u hotelu Intercontinental.

Stavební práce na rekonstrukci zastávky Čechův most zdárně pokrčují a přehouply se do své druhé etapy výstavby. Od této etapy až do konce stavby (3.12.2023) jsou tak opět průjezdné podjezdy pod Čechovým a Štefánikovým mostem. Pod Štefánikovým mostem jsou parkovací stání pro autobusy znovu přístupná bez dalších omezení. U Čechova mostu jsou až do konce stavby parkovací místa pro autobusy zpřístupněna v omezeném rozsahu a to od začátku parkovacího pruhu na začátku podjezdu po kapli sv. Máří Magdalény. V tuto chvílí bude ještě zachována dočasná možnost pro zastavení autobusů na Dvořákově nábřeží u hotelu Intercontinental  a to do 12.11.2023 vlivem zahájení realizace průchodu na náplavku od hotelu Intercontinental  pod Dvořákovým nábřežím v termínu 13.11.2023.  S ohledem na vedení objízdných tras bude také nadále zneplatněna zóna se zákazem vjezdu autobusů jako doposud.

Z důvodu opravy povrchu vozovky bude od 6.11.2023 do 17.11.2023 uzavřena ulice U Bruských kasáren včetně parkovacích stání. Po dobu uzavírky komunikace bude přesunuta zastávka pro turistické linky do ulice nábřeží Edvarda Beneše v místě dočasné tramvajové zastávky. Pro zajištění obsluhy parkovacích míst pod Čechovým a Štefánikovým mostem po dobu této stavby bude zneplatněno dopravní značení zákazu vjezdu autobusů na křižovatce Chotkova x Badeniho a tím umožněno autobusům sjet Chotkovou dolů z kopce na nábřeží Edvarda Beneše.

Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové,

z technických a státně-reprezentačních důvodů bude Starý královský palác bude ve dnech 25. - 29. 10. 2023 veřejnosti uzavřen.

 Děkujeme za pochopení a jsem s pozdravem,

Správa Pražského hradu

Zdroj:Správa Pražského hradu

V průběhu cca druhé poloviny září 2023 bude dočasně uzavřen bezplatný prostor katedrály sv. Víta, a to z důvodu zahájení stavebních prací v této části.

Z tohoto důvodu nebude možné katedrálu navštívit bezplatně, ale pouze s platnou vstupenkou.

Dobrý den, vážené kolegyně a vážení kolegové,

 posílám vám info o mimořádné uzavírce Starého královského paláce dne 3. 9. 2023 od 12:00 (poslední vstup do Vladislavského sálu bude v 11:45), a to z důvodu konání koncertu.

Jedná se o neděli, kdy navíc bude do 12:00 uzavřena katedrála sv. Víta, proto na to ještě takto radši upozorňuji.

 S pozdravem a přáním hezkého dne,

Správa Pražského hradu

Zdroj:Správa Pražského hradu

Uzavírky na PH v následujícím období - inaugurace nového pana prezidenta (6.- 10. 3. 2023)

Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové,

posílám Vám první ucelenější informace o uzavírkách v období kolem chystané inaugurace nového pana prezidenta:

 3. – 10. 3. uzavřen Starý královský palác (Vladislavský sál);

  1. – 9. 3. uzavřena expozice Příběh Pražského hradu;

 3. navíc bude uzavřena Obrazárna a Císařská konírna, dále katedrála sv. Víta a také vyhlídková věž katedrály. Tedy 9. 3. 2023 budeme mít na Pražském hradě otevřenou pouze baziliku sv. Jiří a Zlatou uličku.

 Děkujeme za pochopení a jsme s pozdravem,

 

Správa Pražského hradu

Zdroj:Správa Pražského hradu

Uzavírky Židovského muzea v Praze v roce 2023

Uzavírky Pražského hradu v lednu 2023Facebook icon YouTube icon
© 2008-2024 Asociace průvodců ČR