logo
certifikace

Parkování autobusů v Praze

V návaznosti na dřívější komunikaci týkající se uzavření podjezdů pod Čechovým a Štefánikovým mostem a dočasný přesun zastavení autobusů na Dvořákovo nábřeží k hotelu Intercontinental si  Vám dovolujeme zaslat nové informace ohledně možnosti zastavení autobusů v této oblasti s ohledem na pokračování výstavby tramvajové zastávky Čechův most a nově připravované stavební akce, opravu povrchu vozovky v ul. U Bruských kasáren a výstavbu podchodu v ul. Dvořákovo nábřeží u hotelu Intercontinental.

Stavební práce na rekonstrukci zastávky Čechův most zdárně pokrčují a přehouply se do své druhé etapy výstavby. Od této etapy až do konce stavby (3.12.2023) jsou tak opět průjezdné podjezdy pod Čechovým a Štefánikovým mostem. Pod Štefánikovým mostem jsou parkovací stání pro autobusy znovu přístupná bez dalších omezení. U Čechova mostu jsou až do konce stavby parkovací místa pro autobusy zpřístupněna v omezeném rozsahu a to od začátku parkovacího pruhu na začátku podjezdu po kapli sv. Máří Magdalény. V tuto chvílí bude ještě zachována dočasná možnost pro zastavení autobusů na Dvořákově nábřeží u hotelu Intercontinental  a to do 12.11.2023 vlivem zahájení realizace průchodu na náplavku od hotelu Intercontinental  pod Dvořákovým nábřežím v termínu 13.11.2023.  S ohledem na vedení objízdných tras bude také nadále zneplatněna zóna se zákazem vjezdu autobusů jako doposud.

 

Z důvodu opravy povrchu vozovky bude od 6.11.2023 do 17.11.2023 uzavřena ulice U Bruských kasáren včetně parkovacích stání. Po dobu uzavírky komunikace bude přesunuta zastávka pro turistické linky do ulice nábřeží Edvarda Beneše v místě dočasné tramvajové zastávky. Pro zajištění obsluhy parkovacích míst pod Čechovým a Štefánikovým mostem po dobu této stavby bude zneplatněno dopravní značení zákazu vjezdu autobusů na křižovatce Chotkova x Badeniho a tím umožněno autobusům sjet Chotkovou dolů z kopce na nábřeží Edvarda Beneše.Facebook icon YouTube icon
© 2008-2024 Asociace průvodců ČR