czech english
certifikace

Přihlášení pro členy 

Formuláře

Máte zájem o členství v Asociaci průvodců ČR? Formulář přihlášky ke stažení je uložen ve formátu .RTF. Překvapí Vás možná, že na jednom listu papíru jsou 4 formuláře. Alespoň jeden z nich jsme povinni mít uložený s Vaším vlastnoručním podpisem, proto nám jej laskavě zašlete poštou, případně doručte osobně. Nutí nás k tomu platný zákon na ochranu osobních údajů. Zbylé 3 použijte pro kolegy a známé průvodce, kteří o AP ČR dosud nevědí, nebo si je před tiskem vymažte. Dotazník s údaji o Vaší kvalifikaci je rovněž ve formátu .RTF a můžete nám nám jej poslat jakkoliv, poštou nebo elektronicky. Zde nemusíme na vlastnoručním podpisu trvat. Údaje z dotazníku budou sloužit jako podklad k sestavení a doplňování katalogu průvodců, jehož současná verze je již na stránkách AP k dispozici.

Po odeslání přihlášky očekávejte od nás složenku na zaplacení zápisného a členských příspěvků. Stvrzenka této složenky Vám poslouží jako doklad o členství v AP ČR až do vydání průkazky. (První průkazky byly vydány pro rok 2003, jsou platné do konce března 2004 a vydávaly se současně s kartou WFTGA).

 

Přihláška (2.rtf)

Dotazník (41.doc)


© 2020 Asociace průvodců ČR | RSS: Zajímavosti, Aktuality