czech english
certifikace

Přihlášení pro členy 

 

 

Milé kolegyně, vážení kolegové,

 

před rokem se konalo první přeshraniční setkání průvodců evropského regionu Dunaj-Vltava.

Tento region zahrnuje tři kraje České republiky – Jihočeský, Plzeňský a Vysočinu, a Horní Falc, Dolní Bavorsko, Horní a Dolní Rakousko.

Akce prohlubuje tradiční vztahy v pohraničním trojúhelníku dané společnou historií, kulturou i přírodou.

Letošní 2. ročník se bude konat 6. – 8. 3. 2020 v Českých Budějovicích.

 

Setkání zahrnuje odborné přednášky, workshopy, prohlídky a exkurze.

Neméně důležitým cílem je vzájemné poznání a navázání osobních kontaktů průvodců na různých stranách státních hranic procházejících regionem.

Přednášky budou v němčině, vzájemná komunikace je možná také v angličtině.

 

Na setkání srdečně zveme všechny průvodce nejen z evropského regionu Dunaj-Vltava!

 

PROGRAM A PŘIHLÁŠKY

https://donau-moldau.guide/?lang=cs
« VZDĚLÁVÁNÍ A KURZY PRO PRŮVODCE

© 2020 Asociace průvodců ČR | RSS: Zajímavosti, Aktuality