czech english
certifikace

Přihlášení pro členy 

Novinky

Novela Zákona o směnárenské činnosti

 

Od 1.4.2019 vejde v platnost novela zákona č. 277/2013 Sb., Zákon o směnárenské činnosti.

 

Jedná se zejména o nová pravidla, která by měla více chránit koncového zákazníka. 

V příloze naleznete výňatek ze zákona, kde se mimo jiné dočtete zásadní novinku, kdy klient může odstoupit od smlouvy o směnárenském obchodu do 3 hodin od podpisu. Stále platí, že dohledový orgán je ČNB.

Další možností, kam mohou klienti zasílat stížnost, bude od 1.4.2019 zřízený                                      e-mail: exchange@praha.eu

 

Novela zákona č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti přináší nová pravidla:

 

 • Provozovatel uvádí na kurzovním lístku nejdříve údaj o nákupu cizí měny od zákazníka, před údajem o prodeji cizí měny zákazníkovi.
 • Provozovatel nesmí provést směnárenský obchod s použitím směnného kurzu méně výhodného, než je uvedeno na kurzovním lístku a musí kurzovní lístek dostatečně oddělit a odlišit od jakýchkoliv jiných informací uvedených v provozovně. 
 • Provozovatel smí v provozovně uveřejnit obecnou informaci o výhodnější nabídce, ale bez uvedení konkrétního směnného kurzu.
 • Provozovatel si nesmí účtovat úplatu za provedení směnárenského obchodu, s výjimkou poplatku za směnu mincí složených zákazníkem, šeku předloženého zákazníkem nebo platební kartou.
 • Provozovatel je povinen vždy zákazníkovi vydat doklad o provedení směnárenského obchodu, na kterém jsou uvedeny informace o provozovateli, o provedené směně (označení měn, částka, výše směnného kurzu, úplata, datum a čas apod.), o právech zákazníka, tj. především právo o odstoupení od smlouvy, právo podat stížnost dohledovému orgánu nebo finančnímu arbitrovi a to včetně uvedení jejich adresy.
 • Převyšuje-li částka složená zájemcem k provedení směny částku odpovídající 1 000 EUR, provozovatel sdělí zájemci před uzavřením směnárenského obchodu „Informace před provedením směnárenského obchodu“.
 • Zákazník má právo odstoupit od smlouvy o směnárenském obchodu do 3 hodin od jeho provedení, a to v provozovně, kde směnárenský obchod provedl (limit 1 000 EUR).
 • Lhůta na odstoupení od smlouvy o směnárenském obchodu běží pouze během provozní doby v provozovně, ve které zákazník směnárenský obchod provedl.
 • Pokud provozovatel nemůže v případě odstoupení zákazníka od směnárenského obchodu vrátit přijaté peněžní prostředky, může zákazníkovi vyplatit rozdíl přepočítaný dle kurzu České národní banky platného v den předcházející směnárenskému obchodu.
 • Nemůže-li zákazník odstoupit od smlouvy o směnárenském obchodu z důvodu překážky na straně provozovatele, může od smlouvy odstoupit ve lhůtě 6 měsíců ode dne provedení směnárenského obchodu i jinde než v provozovně, kde byl směnárenský obchod proveden.
 • Provozovatel musí na provozovně zveřejnit provozní dobu určenou pro styk s veřejností.

 

letáky jsou ke stažení zde: 

anglicky:  letak smenarny Eng 1 (257.pdf)  

česky:    Novela zakona o smenarnach cj (259.pdf)

 
© 2020 Asociace průvodců ČR | RSS: Zajímavosti, Aktuality