logo
certifikace

JARNÍ SNĚM ASOCIACE

Sněm Asociace průvodců ČR se bude konat pod záštitou pražských radních Petra Dolínka a Jana Wolfa v pondělí 26. března 2018 od 15:00 hodin ve velkém sále Nové radnice,

Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 (vchod proti Klementinu).

Nejbližší zastávka MHD je metro nebo tramvajová zastávka „Staroměstská“.

Od 14:15 h bude možné vyřizovat členské záležitosti a platit příspěvky.

Občerstvení se bude podávat po skončení sněmu.

Výbor navrhuje následující program:

zahájení, volba pracovních komisí, vystoupení hostů, diskuze k úpravě průvodcovské činnosti, zpráva o činnosti, zpráva o hospodaření, zpráva kontrolní komise, volby, různé, závěr.

20.02.2018 Vzřazeno


Facebook icon YouTube icon
© 2008-2022 Asociace průvodců ČR