logo
certifikace

Členský sněm 15. 2. 2023

Výbor AP ČR svolává ve středu 15. února 2023 od 15:00 h jarní sněm Asociace průvodců ČR, který se koná v sále Domu zemědělské osvěty, Slezská 100/7, Praha 2.

Nejbližší stanice metra je Náměstí Míru. Sál se nachází v přízemí. V přísálí bude prezence, placení členských příspěvků a vyřizování dalších členských záležitostí. Připomínky k programu a přihlášky do diskuze lze zaslat písemně nebo elektronicky na adresu asociace. Pokud se řádný člen asociace nemůže zúčastnit sněmu, může písemně pověřit jiného člena k zastupování. Občerstvení se bude podávat po skončení sněmu.

Výbor navrhuje následující program:

  1. Zahájení a vystoupení hostů
  2. Zpráva o činnosti od posledního sněmu
  3. Zpráva o hospodaření v roce 2022
  4. Diskuze a různé
  5. Usnesení a závěr

Pokud se nesejde dostatečný počet členů ve stanovenou dobu, koná se ve stejném místě o 30 minut později náhradní sněm, který je usnášeníschopný za jakéhokoliv počtu přítomných členů.

Předsněmovní program

Datová schránka a elektronická komunikace s úřady
11:00 – 12:30 h v sále Domu zemědělské osvěty, Slezská 100/7, Praha 2
Seminář pro průvodce o používání datové schránky a dalších možnostech elektronické komunikace s úřady (portál občana, bankovní identita, Moje daně a E-portál České správy sociálního zabezpečení). Prezentace a odpovědi na dotazy.
Účastnický poplatek 300 Kč se platí na místě.

Prohlídka Knihovny Antonína Švehly
13:30 – 14:30 h Dům zemědělské osvěty, Slezská 100/7, Praha 2
Zemědělská a potravinářská knihovna Antonína Švehly je třetí největší odborná zemědělská knihovna na světě. Při prohlídce se seznámíte s činností knihovny i její budovou od architekta Josefa Gočára z let 1924-26. Prohlídka je zdarma.

Přihlášky na seminář a/nebo na prohlídku knihovny zašlete emailem na asociacepruvodcu@seznam.cz.Facebook icon YouTube icon
© 2008-2023 Asociace průvodců ČR