logo
certifikace

Změna zastávek pro výstup a nástup v centru Prahy

Dnes proběhlo na odboru dopravy Magistrátu hl. m. Prahy jednání zástupců Sdružení průvodců, Asociace průvodců ČR, Asociace cestovních kanceláří ČR a lodní dopravy ve věci náhradních zastávek pro zájezdové autobusy během uzavírky nábřeží Edvarda Beneše. Zastávky autobusů v podjezdech Čechova a Štefánikova mostu budou uzavřeny včetně parkování pro autobusy po dobu 1. etapy rekonstrukce tramvajových zastávek v termínu 26.8.2023 – 20.10.2023. Možnost výstupu a nástupu v ul. U Bruských kasáren zůstane po celou dobu stavebních prací zachována. Objízdná trasa do ul. U Bruských kasáren je vedena po ulicích Štefánikův most, Řásnovka, Klášterská, Dvořákovo nábřeží, Čechův most a v opačném směru jízdy pak ulicemi Čechův most, Dvořákovo nábřeží, Nové Mlýny, Lannova, Štefánikův most. V této trase bude povolen vjezd autobusů. Ulice Chotkova bude pro autobusy průjezdná ve standartním režimu ve směru k Miladě Horákové. Vjezd do zóny bude umožněn také na Dvořákovo nábřeží ve směru od Nových Mlýnů tak, aby bylo možné zastavit na nástupních a výstupních zastávkách u Ministerstva průmyslu a obchodu pod Štefánikovým mostem. Dále bude po dobu 1. etapy rekonstrukce umožněno dočasné zastavení autobusů pro výstup a nástup na dobu max. 15 minut na Dvořákové nábřeží před bývalým hotelem Intercontinental ve směru z centra. Parkování autobusů je možné v jiných lokalitách, např. na Letenské pláni.

 

Stanislav Voleman

  1. 8. 2023
27.08.2023 Pro členy


Facebook icon YouTube icon
© 2008-2023 Asociace průvodců ČR