logo
certifikace

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha

Pravidla pro turistické skupiny pro prohlídku katedrály:

Byli jsme o toto požádání Msgre Dominikem Dukou, kardinálem, na podzimním setkání s průvodci v katedrále.

Katedrála je v první řadě prostor duchovní, určený pro liturgii, modlitby, a duchovní hudbu.

Je místem, kde jsou pohřbené významné osobnosti našich dějin, panovníci a jejich rodiny, biskupové, arcibiskupové, stavitelé a zakladatelé chrámu.

Je významným symbolem státu, bylo zde korunováno 26 králů a 28 královen, jsou zde uchovávány královské insignie, probíhají zde modlitby za krále i prezidenty.

Proto je žádoucí, do tohoto prostoru vstupovat s přiměřenou úctou.

Vchodový prostor za hlavními dveřmi by měl být určen jako vstupní prostor ticha, není vhodné zde podávat žádné výklady.

Pro skupiny, které nemají v programu prohlídku katedrály, je třeba veškerý výklad provést před vstupem do katedrály.

Překřikování průvodců není důstojné tohoto prostoru, ruší posvátnou atmosféru.

Pro vstup do katedrály prosím upozorněte svoje klienty na vhodné oblečení, zejména v letním období nejsou vhodné plážové oblečky, ani různé dekorace typu historizujících kostýmů, zábavných masek, rohů, oušek apod.

V příčné lodi, pod varhanní kruchtou se nachází vchod do tzv. chórové kaple, kde je přechovávána nejsvětější svátost oltářní, a je zde prostor určený k modlitbě i v době turistického provozu katedrály.

Věřící se zde mohou přijít pomodlit, jsou osvobozeni od vstupného, musí se ohlásit u kustodů při vstupu a rozhodně dění vhodné toto zneužívat.

Pro skupiny poutníků s knězem i bez něj je dobré se předem domluvit  ( e-mailem, či osobně Mgr. Soukup manažer katedrály nebo P. Mgr. Ondřej Pánek – kněz).

Před dřevěnými dveřmi pod kruchtou jsme žádáni o ticho, neboť ruší modlitby v kapli, výklad podávat ve středu příčné lodi, nestát přímo u dveří, nesahat na dřevořezby svatých, upozornit zejména věřící východních církví na možnost zapálit svíčku dále v katedrále.

Dále jsme žádáni, aby výklad byl profesionální a nesklouzával do laciných klišé, byl politicky korektní, naší zemi prezentoval.

01.01.2018 Regiony


Facebook icon YouTube icon
© 2008-2023 Asociace průvodců ČR