logo
certifikace

Placení DPH - změny od 1.1.2010

Chceme Vás upozornit na tyto změny DPH platné od 1.1.2010 :

 

1. změna výše sazeb DPH

základní sazba - 20%

snížená sazba - 10%

tj. na všechny průvodcovské a cestovní služby poskytnuté od 1.1.2010 se vzahuje sazba 20%DPH (místo původních 19%)

2. změna místa plnění u služeb -

podle nového §9 (1) se přesouvá místo plnění. Při poskytnutí služby plátci daně registrovanému v jiném členském státě přesouvá se povinnost odvést daň na tohoto plátce. Tj. vy fakturujete osobě registrované k dani (= plátci i neplátci DPH) z EU bez DPH a oni odvedou daň ve své zemi a současně si uplatní nárok na odpočet.

Podle nového zůstává místo plnění DPH při poskytnutí služby mimo EU, v tuzemsku, tj. fakturujete stejně jako doposud s daní

tj. musíte si vždy dopředu zjistit, jestli je osoba z EU, které budete fakturovat registrována ve svém státě k placení daně ( = je podnikatel,tj. musí vám sdělit její DIČ). Pokud ano , fakturujete bez DPH (a na doklad uvedete informaci, že místo plnění je podle §9 (1) mimo tuzemsko), pokud ne , fakturujete s DPH.

3. povinnost registrace k DPH

s předchozím § souvisí změny v §94 týkající se registrace nových plátců a to tak, že pokud neplátce v ČR poskytne službu plátci daně registrovaném v jiném členském státě EU, musí se poskytnutím první takové služby registrovat k DPH.

4. povinnost podávat souhrnné hlášení

od 1.1.2010 bude třeba všechny služby poskytnuté plátcům v EU vykázat ve speciálním dokladu - v souhrnném měsíčním hlášení. To se bude muset podávat pouze elektronicky (přesný formát ještě ministerstvo financí nezveřejnilo).

5. zvláštní režim u cestovní služby

nemění se. místo plnění je vždy (bez ohledu, jestli službu poskytujete plátci nebo neplátci v EU) v tuzemsku, takže postupujete úplně stejně jako doposud.

 

Tolik výklad, se kterým nám pomohli účetní a daňoví poradci některých členů výboru.

A toto je přesné znění "nešťastného" paragrafu:

§9 odst (1)

Místem plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani je místo, kde má tato osoba sídlo nebo místo podnikání. Pokud je však tato služba poskytnuta provozovně osoby povinné k dani, nacházející se v jiném místě, než kde je její sídlo nebo místo podnikání, je místem plnění místo, kde je tato provozovna umístěná.

§94 odst (11)

Osoba povinná k dani se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku, která poskytuje služby s místem plnění v jiném členském státě podle §9 odst.1, se stává plátcem dnem poskytnutí těchto služeb, pokud povinnost přiznat a zaplatit daň vzniká příjemci služby.

 

 

 

 

01.01.2018 Vzřazeno


Facebook icon YouTube icon
© 2008-2023 Asociace průvodců ČR