logo
certifikace

Podmínky pro vydávání osvědčení pro výkon regulované v jiném členském státě EU

Ministerstvo průmyslu a obchodu na svých webových stránkách informuje o podmínkách vydávání osvědčení pro výkon regulované činnosti, která je živností, v jiném členském státě EU.


Více na:  http://www.mpo.cz/dokument46454.html


Povinnosti všech osob dočasně a příležitostně poskytujících služby na území ČR

Fyzické i právnické osoby dočasně poskytující služby na území České republiky v rozsahu svého podnikatelského oprávnění v souladu s čl. 49 až 55 Smlouvy o založení Evropského společenství ve všech činnostech, které jsou živnostmi bez ohledu na to, zda se jedná o regulované činnosti, jsou povinny při kontrole prokázat živnostenskému úřadu oprávněnost poskytování služby průkazem totožnosti, dokladem osvědčujícím státní příslušnost, dokladem o tom, že osoba poskytující služby je usazena v členském státě původu a v souladu s jeho právními předpisy vykonává předmětnou činnost.  

16.02.2008 Pro členy


Facebook icon YouTube icon
© 2008-2023 Asociace průvodců ČR