logo
certifikace

Novinky

PRAVIDLA PRO VOLNÝ POHYB PRŮVODCOVSKÝCH SLUŽEB
20.10.2009

Naše asociace vydala informační publikaci k poskytování průvodcovských služeb v zemích EU. Autoři uvádějí nejaktuálnější informace k problematice přeshraničního poskytování služeb i k usazení v jiné členské zemi včetně vzorů ohlašovacích formulářů a adres kontaktních míst. Publikaci si můžete prohlédnout na stránkách http://www.asociacepruvodcu.cz/pravidla/, případně si ji vyzvednout v tištěné podobě nebo na CD v kanceláři Asociace průvodců ČR.

KVALIFIKACE PRŮVODCE SCHVÁLENA
20.10.2009

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo 23.6.2009 standard dílčí kvalifikace pro povolání průvodce cestovního ruchu 65-021-N. Tento standard podle zákona č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání v praxi nahrazuje neplatnou vyhlášku MMR o zkouškách odborné způsobilosti průvodců cestovního ruchu. Standard vychází z výsledků projektu evaluace a metodiky vzdělávání průvodců, který v loňském roce zpracovala naše asociace. Celý text dílčí kvalifikace, záznam a protokol o zkoušce naleznete na stránkách http://www.narodni-kvalifikace.cz/detailKvalifikacnihoStandardu.aspx?id=239&s=31.

ZEMĚ EU-informace, podmínky podnikání
24.03.2009
Aktualizovaná a rozšířená pravidla pro volný pohyb služeb a svobodu usazování v EU
28.01.2009

Ke stažení ve formátu pdf - brožura.

16.02.2008

Ministerstvo průmyslu a obchodu na svých webových stránkách informuje o podmínkách vydávání osvědčení pro výkon regulované činnosti, která je živností, v jiném členském státě EU.Facebook icon YouTube icon
© 2008-2023 Asociace průvodců ČR