logo
certifikace

Pro členy

Informace pro řidiče a firmy jezdící do Polska
01.08.2011
Informace pro řidiče a firmy jezdící do Polska
Od 1. července 2011 se v Polsku spouští systém elektronického mýta. Jedná se o podobný systém, jako je v Čechách. Na dálnicích a silnicích nižších tříd jsou budovány mýtné brány, které budou registrovat průjezd vozidel. Jedná se o autobusy a nákladní vozidla nad 3,5 tuny. Platby budou fungovat ve dvou režimech, a to platba za ujeté kilometry, nebo platby předem a z kreditu se budou částky odečítat. Do konce roku se bude mýta týkat 1.600 km komunikací. Zda nejsou brány objížděny, bude kontrolovat 94 speciálních vozidel, které jsou schopny za provozu zjistit, zda vůz projel všemi branami.

Další informace se týká řidičů nákladních, ale i osobních vozidel. V Polsku se často diskutuje o vysoké úmrtnosti lidí na silnicích a o nákladech na mýtný sytém. Proto budou mýtné brány plnit ještě jednu funkci navíc. Budou registrovat rychlost mezi branami a vyhodnocovat. Pokud bude průměrná rychlost mezi branami vyšší, řidiči budou pokutováni. V této souvislosti zmizí ze silnic všechny atrapy radarů. Ty, které zůstanou, budou fungovat nepřetržitě a budou vybaveny novou technologií pro identifikaci řidiče. Přestupky zahraničních řidičů budou evidovány centrálně a při silničních kontrolách budou zpětně pokutováni, aby ani oni nemohli jezdit beztrestně.

Členské informace I/2011
16.01.2011
V příloze naleznete nové členské informace.

Členské informace I/2011 (85.pdf)
Změna živnostenského zákona o označení provozovny
24.08.2010

NOVÉ OZNAČENÍ  PROVOZOVNY

 

Od 1. července 2010 je v platnosti novela zákona č. 227/2009 Sb., která mění zákon

č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.

 

Tato novela zavádí institut „identifikačního čísla provozovny“. Tímto údajem bude označována každá nová provozovna a podnikatel bude povinen tímto číslem svoji provozovnu označit. Provozovnám, které byly živnostenskému úřadu oznámeny před účinností zákona, tedy před 1. červencem 2010 přidělí identifikační číslo provozovny (IČP) živnostenský úřad do 1. 7. 2011 a podnikatele o tom bude informovat. V přechodných ustanoveních je uvedeno, že podnikatel je povinen přidělené IPČ živnostenským úřadem  začít používat nejpozději po uplynutí 1 měsíce po přidělení IPČ.

WFTGA - Guidelines International 14
03.08.2010
Vyjádření k DPH
12.05.2010
Milí kolegové, dostali jsme konečně odpověď od Ministerstva financí k novele DPH, která platí od ledna tohoto roku. Text dopisu si můžete přečíst zde:Vyjádření Ministerstva financí ČR k DPH (67.pdf)
přednáška-Mezinárodní rok astronomie 2009
24.12.2009
WFTGA 1985-2010
22.12.2009
WFTGA - Guidelines Internetional 13
11.12.2009
Upozornění na některé důležité změny v právních předpisech pro podnikatelské subjekty
11.12.2009
PRAVIDLA PRO VOLNÝ POHYB PRŮVODCOVSKÝCH SLUŽEB
20.10.2009

Naše asociace vydala informační publikaci k poskytování průvodcovských služeb v zemích EU. Autoři uvádějí nejaktuálnější informace k problematice přeshraničního poskytování služeb i k usazení v jiné členské zemi včetně vzorů ohlašovacích formulářů a adres kontaktních míst. Publikaci si můžete prohlédnout na stránkách http://www.asociacepruvodcu.cz/pravidla/, případně si ji vyzvednout v tištěné podobě nebo na CD v kanceláři Asociace průvodců ČR.Facebook icon YouTube icon
© 2008-2023 Asociace průvodců ČR