logo
certifikace

Formuláře

Máte zájem o členství v Asociaci průvodců ČR? Rádi Vás mezi námi uvítáme a budeme rovněž rádi doporučíte-li členství i Vašim kolegům průvodcům, kteří prozatím našimi členy nejsou. K tomu může posloužit předání kopie přihlášky a dotazníku osobně nebo přeposláním mailem.

Formulář přihlášky ke stažení je uložen ve formátu .RTF. Z legislativních důvodů (zákon na ochranu osobních údajů) jsme povinni přilášku archivovat s Vaším vlastnoručním podpisem, proto nám jej laskavě zašlete poštou, případně doručte osobně.  

Dotazník s údaji o Vaší kvalifikaci a specializaci je rovněž ve formátu .RTF a můžete nám nám jej poslat jakoukoli formou, poštou nebo elektronicky. Zde nemusíme na vlastnoručním podpisu trvat.

K vystavení průkazu je zapotřebí standardní průkazová fotografie (barevná) formátu 3,5x4,5 cm. Bez fotografie průkaz nelze vydat. Můžete ji zaslat poštou nebo mailem, ale zde je zapotřebí minimálního rozlišení 600 dpi.

Údaje z dotazníku slouží jako podklad k vytvoření Vašeho profilu na webu AP, z nehož jsou následně čerpána data pro katalog průvodců, a to jak pro elektronickou tak i pro papírovou formu, sloužící k propagaci Vámi nabízených průvodcovských služeb. Současná verze je k dispozici na stránkách AP a papírová v naší kanceláři.

Mějte na paměti pravidelnou kontrolu a aktualizaci jakmile dojde k jakéjkoli změně Vašich údajů. Update provádíte sami po vstupu do svého profilu.

Po odeslání přihlášky očekávejte od nás mail s informacemi k úhradě zápisného a členských příspěvků a rovněž o Vám přiděleném registračním číslu (uvedete ho při platbě jako variabilní symbol spolu se svým jménem).

Po připsání platby na účet AP Vám bude průkaz zaslán poštou. O jeho odeslání budete informování mailem.

Průkaz i Cultur card (karta WFTGA- součást průkazu) jsou platné do konce března roku následujícího po vydání průkazu. První průkazky byly vydány již pro rok 2003.

 

Přihláška 2021 (324.rtf)

Dotazník 2021 (325.doc)Facebook icon YouTube icon
© 2008-2022 Asociace průvodců ČR